نوه‌ی آقای لین

نوه‌ی آقای لین

مختصری درباره نوه‌ی آقای لین

داستان، ماجراهای یک پدر بزرگ است. پیرمردی، که جنگ، خانه و خانواده اش را از او بگرفته، و او مجبور است، برای نجات زندگی خویش، و تنها نوه ی کوچکش، از کشور مهاجرت کند. مهاجرت به سرزمینی، که در آنجا زبان مشترکی با هیچکس، ندارد. کاش، همگان، از آدمیان، چنین میانگاشتند، آرزو میکنم آنها نیز داستانها بنگارند، از همدلی انسان، در این روزگار پر از آشوب، و خون و خونریزی. باز یاد دوستی و، عشق و، همدلی افتادم؛ دوستانی که حتی زبان یکدیگر نمیدانند، ولی دوستی را هماره پاس میدارند. همین را سالها پیش در آلمان، با یک اوکراینی تجربه کرده ام، مهمان باجناقم بودم، و ایشان (مرد اوکراینی) در خانه ی آنها کار گچ میکرد. همگان دنبال کار خود میرفتند، و ما دو تن در خانه تنها میماندیم.

اطلاعات تماس ما


آگهی های مشابه

ارسال ایمیل به آگهی دهنده

اگر از آگهی دهنده سوالی دارید ، از طریق فرم زیر برای او پیام شخصی بفرستید .

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر